Coockie informatie

Persoonlijke informatie kan ook verzameld worden door cookies, dit zijn stukjes data bewaard door een webbrowser die informatie bevatten met betrekking tot het gebruik van de Intervac International website. Een cookie kan geen data lezen op je harddisk, nog andere cookie files van andere sites. Intervac gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te achterhalen, maar enkel voor interne management doeleinden. Onze website vereist het toelaten van cookies voor het gebruik van sommige functies. Indien je vragen hebt over de veiligheid van onze website, gelieve dan een e-mail te sturen naar security@intervac.org.